Alūksnes rajons, Virešu pag. Gaujas labā krasta kraujā 0,7 km augšpus Vidzemes šosejas tilta, 150 m R no Randātiem.