Kuldīgas rajons, Padures pag. Ventas kreisajā krastā 200 m augšpus Padures ietekas. Kopējais kraujas augstums 16m. Sarkanīgi ieži, stipri aizauguši. Vertikāla augšdevona smilšakmens siena, ko sarkanu iekrāso mālu piejaukums. Sāngravā Māmuļas ala.