Cēsu rajons, Straupes pag. Gaujas labajā krastā pie Gūdām. Klintis atgādina milzu kuģa priekšgalu, kas nāk pretī pa Gauju - klints palikusi atvara vidū. Šajā daļā vertikālās sienas augstums ir 14 - 15 m. Klintis kopumā ir izlocītas asā zigzagā. Ziemeļrietumu siena atvirzās no upes un sasniedz 18 m augstumu. Dienvidrietumu siena iet gar upi nemainot augstumu. Kopā ar nogāzi klintis ir 50 m augstas, taču liela daļa šeit ir nobiras - noslīdējumu masa. Vietā, kur klintis vistālāk atkāpjas no Gaujas, lai atkal tai tuvotos, ir redzama milzīga mālu noplūde. Te krīt lejā neliels strautiņš. Klintīs atrastas devona bruņuzivju, bārkšspuru, žokļžauņu un bezžokleņu atliekas, fosforīta konkrēcijas.