rajons, Raiskuma pag., Gaujas labā krasta kraujā pie Ķūķiem. Klints augstums sasniedz apmēram 20 metrus. Atsegums ap 600 m plats. No Ķūķu ieža paveras viena no skaistākajām Latvijas ainavām.