Cēsu rajons, Liepas pag. Gaujas kreisajā pamatkrastā pie bij. Laņģiem. Dabas piemineklis