Rīgas rajons, Krimuldas pag. Lojas kreisajā krastā lejpus Valmieras šosejas, 400 m Z no Kaupiņiem