Rīgas rajons, Siguldas pag. Gaujas senkrasta pakājē, 300 m ZA no Muceniekiem. Sautas kalns ir smilšakmens paliksnis gar Nurmižupītes un Sviķupītes sānieleju, kuru aizsargā kopš 1974. gada, platība 6,1 ha. Tas ir paugurs ar 3 virsotnēm, kura absolūtais augstums ir 87,3 m vjl., relatīvais augstums - 70 metri. Rietumu nogāzē ir dažāda augstuma smilšakmens atsegumi un klintis, nišas, avoti, alas. Z nogāzē lielākā ir Avotu ala un kāda ala bez nosaukuma. Sautas kalnā atrastas devona zivju un bezžokleņu atliekas.