Valmieras rajons, Skaņkalnes pag. Salacas kreisajā krastā lejpus Mazsalacas. Visgludākā lielā klints Latvijā, upe to erodējusi līdz hercīnā ģeotektoniskā cikla plaisas virsmai. Skaņajam kalnam raksturīgs unikāls akustiskais efekts - paraboliski izliektā klints spēj lieliski atskaņot skaņu. Dažādos punktos efekts mainās - vietām runātāja balss atbalsojas nevis pašam runātājam, bet gan klausītājam, kas atrodas dažus desmitus metru nost. Skaņu rezonējošā zona aizņem aptuveni 300 x 80 m. Katrā no šīs zonas punktiem skaņa mainās. Skaņa neatskaņojas, ja tā ir skaļa. Salaca izskalo klints pamatni, tai pašā laikā klints aizaug ar krūmiem. Atsedzas iesārti, slīpslāņoti, vāji cementēti smilšakmeņi, zem kuriem līdz 5.5 m dziļumā ieguļ brūnsarkani, irdeni, viegli izskalojami aleirolīti, kuru dēļ ieža saglabāšanās ir apdraudēta.