"Limbažu rajons, Salacas pag. Vidzemes jūrmalā 600 m D no Veczemjiem; jūras ielokā uz Z no Rankuļraga. 480 m garš, 3,5 m augsts vidusdevona Burtnieku svītas smilšakmens klinšu siena pašā jūras krastā, ar daudziem ciļņiem un ierobiem, nišām un alām; sārts, citviet bāls smilšakmens, Z daļā arī sārts un zilgans māls. Klinšu vidusdaļā redzama īpatnēja struktūra - purva ūdens pārvietojis smilšakmenī dzelzi saturošos savienojumus, izveidojot atkrāsotu zonu un dzelzs savienojumu garoziņu."