Cēsu rajons, Drabešu pag. Amatas kreisajā krastā 700 m lejpus Melturiem, 200 m lejpus Iļāku ieža. Līdz 30 m augstas, 150 m platas dolomīta klintis ar krītošiem avotiem. Raksturīgi krītoši avoti no dolomīta spraugām, nereti avotu ūdeni iekrāso māla daļiņas un dzelzs baktērijas. Kraujas augšdaļā Pļaviņu svītas plaisainie dolomīti, apakšā - Amatas svītas gaišie smilšakmeņi, ko lielākoties aizsedz dolomītu nobiras. Ziemā avoti veido līdz 7 m augstus leduskritumus. No ieža paveras skaists skats.