Cēsu rajons, Drabešu pag. Amatas kreisajā krastā, 400 m R no bij. Zvārtēm. Viens no krāšņākajiem smilšakmeņu iežiem Latvijā, lielisks skatu punkts. Izliekts pakavveidā. Sastāv no divām daļām - vertikālas klints deguna un pakavveidīga nobrukuma, kura garums ir ap 150 m, kopējais kraujas augstums ap 45 metri. Pakavveida nobrukumā ved kāpnes, Amatas krastus te savieno gājēju tiltiņš.