Rīgas rajons, Siguldas pag. Daudas gultnē 600 m lejpus Jurbrenčiem, Daudas gravas sākumā. Ûdens krīt pār Amatas svītas smilšakmens oolītiem. Pirmā ūdenskrituma pakāpe ap 0,5 m augsta, otrā - 1,8 m augsta, taču tās ir tik cieši kopā, ka var uzskatīt par vienotu ūdenskritumu.