Cēsu rajons, Priekuļu pag. Kazu gravas D nogāzē, 300 m ZR no Jaunzemiem, Inkuļu avotu strauta gultnē. 7,5 m augsts krāčveida ūdenskritums. Izveidojies uz vecā Lībānu - Jaunzemju avotkaļķu karjera kraujas, līdz ar to nav uzskatāms par pilnīgi dabisku. Izcili ainavisks. Izplūst un izlokās kraujā pa daudzām strūklām. Pavasarī, sniegam kūstot, duļķainā straume kļūst grandioza un rada Latvijai neraksturīgu, fantastisku skatu.