Alūksnes rajons, Gaujienas pag. Kalamedzu gravā starp Stārastiem un bij. Kalamedziem, Poļakas strauta gultnē