Kuldīgas rajons, Vārmes pag. Šķēdes kreisā krasta sāngravā 800 m augšpus Šķēdes dzirnavām, 300 m A no bij. Omiķiem, grāvja gultnē. ‘Udenskrituma augstums ir ap 3,5 - 3,6 m. Divas kaskādes - augšējā ap 0,6 m, apakšējā ap 3 m augstas, tā platums ir 1,4 m.