Kuldīgas rajons, Rendas pag. Îvandes gultnē Rendā, 230 m lejpus Rendas – Kroņrendas ceļa. Ïoti izteiksmīgs 2 m augsts un 9 m plats ūdenskritums. Tas ir pilnīgi vertikāls, mākslīgi neapdarināts. Blakus kreisā krastā atrodas akmens ar iecirstu gadaskaitli 1890, akmens izmēri 3x2x2 m.