Kuldīgas rajons, Kuldīgā, Ventas gultnē, 200 m augšpus Vecā ķieģeļu tilta. Pēc caurteces un platuma lielākais Latvijas ūdenskritums, cik zināms - platākais ūdenskritums Eiropā. Venta te “izēdusies” caur augšdevona Salaspils svītas merģeļainajiem un mālainajiem nogulumiem, sasniedzot Pļaviņu svītas augšējās pasvītas (Riežupes slāņu) cietos dolomītus. Šo dolomītu slānis veido ūdenskritumu.