Ezerā tie rīkotas makšķernieku sacensības. Ezera gultnes struktūra dūņaina, dūņu biezums var sasniegt pat 3 metrus. Krasti pārsvarā zemi. Ceļa apraksts - ceļš Kalupe Vārkava. Apdzīvota vieta Kalupe3 km un Ploņi. Ezera krastos izveidotas vairākas peldvietas, kā arī ir atpūtas vietas. Ezera krastos bieži ligzdo pīles. Biežāk sastopamās zivis - līdaka, asaris, plaudis, līnis, zandarts. Platība:175 Ha