"Dikļu pagasts, LV-4223, Valmieras raj. Pils ēka ir celta 1896. gadā., kad muiža piederēja baronam P. Volfam. Izteiksmīga neobaroka celtne ar mansarda jumtiem gan centrālajā daļā, gan sānu rizalītos, ar atturīgi plastiskiem ēku fasādes rotājumiem. Lielākās pārbūves Dikļu muižas pilī notiek 1930. gadu beigās, kad salīdzinoši korekti tiek izbūvēts 2. stāvs, paplašinot logu ailas. 1930. g. tika uzbūvēts otrais stāvs virs ziemeļu gala telpas un 1948. g. veikta dienvidu gala verandas pārbūve. Šīs pārbūves ir izjaukušas sākotnējo ēkas simetriju. Pilī ir saglabājušies daudzi sākotnējās interjera apdares elementi (krāsnis, kamīns, koka apdare). 2003. gada jūlijā pēc rekonstrukcijas pils atvērta apmeklētājiem. Ēka ir pilnībā restaurēta un rekonstruēta: ir atjaunota ēkas simetrija, restaurēti koka apdares elementi, krāsnis un kamīns. Pilī izveidota grezna seno krāšņu un kamīnu kolekcija. Tagad pild daļā ierīkota viesnīca."