"Akadēmijas 2, Jelgava, LV-3001, Jelgavas raj. Starp Lielupi un Driksu 1265.g. ordeņa mestrs Konrāds fon Manderns sāka celt pili. Pils plānā bija konventa tipa ar stūru torņiem un apkārtmūri. Pēc 1562.g. pils tika paplašināta, uzbūvēja baznīcu. Ap 1648.g. pili nostiprināja ar bastioniem un tiem apkārt izbūvēja kanālu sistēmu. E.J.Bīronu pils neapmierināja un, lai varētu uzcelt jaunu, 1737.g. tika pavēlēts veco pili uzspridzināt. Jauno pili baroka stilā projektēja arh. F.B.Rastrelli un tās celtniecība ilga no 1738.-1771.g. ar pārtraukumu no 1740.-1763.g. Pilij sākotnēji bija trīs korpusi U veidā un bagātīga rokoko stila interjeru apdare. Ar 1772.g. hercogs sāka to apdzīvot. Pils dega 1788.g., bet 1816.g. pamazām nojauca nocietinājumu vaļņus. Pēc I pasaules kara pili nodedzināja un tās atjaunošanu sāka tikai pēc 1920.gada. 1937.g. kādreizējo staļļu vietā pēc arh. E.Laubes projekta uzcēla ceturto korpusu noslēdzot pils pagalmu. II pasaules karā pils izdega un pēc tam atjaunošanas darbi tika pabeigti 1961.gadā. Pilī 1.stāvā daļēji saglabājusies interjeru apdare. Jau 1740.gadā pils cokolstāvā iekārtoja atsevišķas telpas hercoga kapeņu vajadzībām. 1820.gadā kapenes ierīkoja DA cokolstāvā, kur tās atrodas šobrīd. 1997.gadā veicot būvdarbus starp Lielupi un pili, tika atklātas viduslaiku pils paliekas un atrastas 17.gs. pils portāla ķeta daļas, kas šobrīd apskatāmas pils pagalmā."