"Turaidas iela 10, Turaida, Rīgas raj. Mūra pils būvniecība uzsākta 1214.gadā nopostītās lībiešu koka pils vietā. Turaidas pils – cietokšņa būvniecības sākums saistās ar kristietības ienākšanu Latvijā. Pils ir arī Latvijas karu vēstures lieciniece. Tā piedzīvojusi bruņotus konfliktus starp Rīgas arhibīskapiju un Livonijas ordeni. Par pili zobenus krustojuši gan poļu, gan zviedru, gan krievu karotāji. Îstenojot projektu „Viduslaiki Latvijā. Turaidas pils”, pašlaik pilī tiek iekārtotas jaunas ekspozīcijas. Apmeklētāju vērtējumam jau nodotas pirmās septiņas, bet pavasarī plānots atvērt vēl trīs. Pirms ekspozīciju iekārtošanas telpās tika restaurēts viduslaikiem raksturīgais rupjas kaļķu javas pārsegums, liktas arī jaunas, viduslaikiem raksturīgās plato dēļu grīdas. Ekspozīcijas izvietotas Galvenajā tornī, Torņveidīgajā dienvidu korpusā, Lielajā pusapaļajā tornī un Rietumu korpusā. Tās stāsta par pils būvvēsturi, pils un novada vēsturi un dzīvi viduslaikos. Pilī apskatāmas arī ekspozīcijas, kas veltītas senajiem Turaidas iedzīvotājiem –Gaujas lībiešiem."