"Cēsu Tūrisma informācijas centrs, Pils laukums 1, Cēsis, LV-4101, Cēsu raj. No jūnija līdz augustam jau 32. sezonu turpinājās Cēsu viduslaiku pils arheoloģiskā izpēte. Arheoloģiskās izpētes sezona tradicionāli noslēdzās ar informāciju par izrakumu gaitu un atrasto priekšmetu izstādi 29. augustā. Šovasar arheoloģiskie pētījumi koncentrējās viduslaiku pils iekšpagalmā. Noņemot vienu metru biezo kultūras slāni, tika atsegts vēsturiskais bruģis, kas, jādomā, lielākā vai mazākā mērā būs saglabājies visā 615 kvadrātmetrus plašajā pils pagalmā. Bruģis veidots no vidēji lieliem neapskaldītiem laukakmeņiem. Interesanti, ka gar pils bijušā Rietumu korpusa austrumu sienu atsegtajām saimnieciska rakstura nelielām telpiņām bruģis pieslēdzas ar izteikti lielākiem akmeņiem. Arheoloģiskās izpētes laikā šogad iegūts arī plašs senlietu materiāls – 300 dažādas funkcionālas nozīmes priekšmeti, kas raksturo pils iemītnieku ikdienas dzīvi un pagalmu – pils daļu, kur notika brīva kustība."