Sasaļu ezers atrodas dabas lieguma teritorijā, kurā ir Sasaļu mežs. Sasaļu mežs - ainaviski vērtīgas priežu mežaudzes. Ezerā krastos ligzdo vairāki Latvijas punti. Netālu no ezera notiek dažādas sacensības slaukšanā un ēdienu pagatavošanā. Platība:27,4 Ha