Lielais Virānes ezers atrodas Gulbenes paugurvaļņa dienvidrietumu malā, Tirzas pagastā. Mazo un lielo Virānes ezerus savieno 0,5 km gara starpteka. Platība:60,9 Ha