"Krasti augsti, stāvi. Abi ezera šaurie gali purvaini, ziemeļu krasts klāts ar mežu. Ezera austrumu krastu divās vietās skar dabas liegums ""Slapjo salu purvs"". Vismaz 4 sugu zivis. Platība:232,2 Ha