Informācija par ezeru nav atrodama. Zināms tikai tas, ka ir 12 dziļākais Latvijas ezers.