"Latvijas Piensaimniecības muzejs" , Izklaide

Apraksts

1985.gada 25.maijā Kuldīgas rajona Sieksātē, ar Mārtiņa Seska līdzdalību, tika atklāts „PSRS Piensaimniecības muzejs”. Šis bija vienīgais piensaimniecības muzejs plašajā Padomju Savienībā. Sieksātē muzejs darbojās 5 gadus. Atjaunotās Latvijas laikā atbildīgajām amatpersonām interese par muzeju zuda un muzejs iznīka.
2005.gadā biedrība Latvijas Piensaimnieku veterānu klubs „VECAIS PIENSAIMIEKS” sagatavoja projekta pieteikumu „Latvijas Piensaimniecības muzeja atjaunošana”, kuru iesniedza atklātam projektu konkursam par līdzfinansējuma saņemšanu no ERAF. Projekta mērķi ir radīt ģimenei draudzīgu vidi, apkopot materiālus par piena rūpniecības attīstību Latvijā un izvietot tos tūristiem un nozares speciālistiem pieejamā un atraktīvā veidā.
2006.gada 16.decembrī tika parakstīts līgums par ERAF līdzfinansējumu projekta „Latvijas piensaimniecības muzeja atjaunošana” ieviešanai.
Projekta ieviešana uzsākta 2006.gada 16.decembrī. Projekta aktivitāšu ieviešanas beigu datums - 2008.gada 1.augustā.
Šobrīd notiek muzeja divu ēku atjaunošanas darbi, lai tajās atkal varētu izvietot saglabātos un restaurētos Latvijas piensaimniecības vēstures lieciniekus - eksponātus.
Muzeja durvis tiks vērtas 2008.gada augustā!

 Tuvākās vietas

 

 

Ieraksts drukāts no www.kodarit.lv